Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 9:34

34Pɩyɛɛrɩ na nɛ-o tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: «Ene, Zezi Krisi wʋ́ pa-m yazurǝ. Nan zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ n pri n sara kam n tiŋi.» O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ Ene zaŋɩ wɛɛnɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index