Search form

Zan 14:19

19Kʋ na kɩ fɩɩn, lʋgʋ baŋa nɔɔna bam daa bá na amʋ. Abam nan wʋ́ na-nɩ. Bɛŋwaanɩ, amʋ na jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, abam dɩ wʋ́ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index