Search form

Zan 16:4

4A tɛ wǝǝnu tɩntʋ maama a brɩ abam, sɩ maŋa kam na yiǝ ba na kɩ abam kʋntʋ, sɩ á wanɩ á guli nɩ amʋ maŋɩ a ta-tɩ a brɩ abam.»

Wɛ Joro kʋm na wʋ́ brɩ nɔɔna cɩga te tɩn

«A wʋ tagɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ a brɩ abam pulim nɩ, bɛŋwaanɩ amʋ ya wʋ abam tee nɩ mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index