Search form

Zan 19:24

24Kʋ na yɩ kʋntʋ tɩn, ba ma ta daanɩ ba wɩ: «Yɩ pa-na dɩ́ kaarɩ-kʋ. Nan pa-na dɩ́ ta jɔrɔ sɩ dɩ́ nii wʋlʋ na wʋ́ joŋi-kʋ tɩn.»

Kʋ dɛɛn kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ pa kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ, nɩ kʋ na wɩ: «Ba cɛ amʋ gwaarʋ ba pa daanɩ, yɩ ba daarɩ ba ta jɔrɔ amʋ gwar-bu wʋm ŋwaanɩ.» Pamaŋna bam ma sɩɩnɩ ba kɩ kʋntʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index