Search form

Zan 19:6

6Wɛ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba nɔɔna bam na nɛ-o tɩn, ba maa tɛ dɩ kwǝr-dɩa ba wɩ: «Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ. Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ.»

Pilatɩ ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam tɩtɩ nan ja-o á pa dagara baŋa nɩ á gʋ, sɩ amʋ wʋ nɛ kʋlʋ o na cɔgɩ sɩ a ma di o taanɩ tɩn.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index