Search form

Zan 20:1

Zezi na bi o yagɩ tʋʋnɩ yɩ o brɩ o tɩtɩ te tɩn

(Matiyu 28:1-10,16-20, Marɩkɩ 16:1-11,14-18, Luki 24:1-12,36-49)

1Dɛ dɩlʋ na saŋɩ ba siun dɛ dɩm tɩn, Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn ma zaŋɩ o go tɩga o vu Zezi yibeeli dɩm jǝgǝ. O ma na nɩ kandwɛ dɩlʋ ya na pɩ bɔɔnɩ dɩm ni tɩn tigi daa nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index