Search form

Luki 10:35

35Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Samari tu wʋm ma zaŋɩ sɩ o kɛ. O ma lɩ sǝbu-dala yale o pa wʋlʋ na te vǝrǝ-digǝ kam tɩn. O ma ta dɩd-o o wɩ: ‹Ta n nii nɔɔnʋ wʋm baŋa nɩ n pa-nɩ. Sǝbu kʋm na wʋ yi, maŋa kalʋ a na wʋ́ joori a ba tɩn, aá ŋwɩ kʋlʋ maama n na wʋ́ kɩ n wǝli da tɩn.› »

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index