Search form

Luki 13:14

14Zwifǝ Wɛ-digǝ kam yuutu wʋm na nɛ Zezi na kɩ te ba siun dɛ dɩm nɩ yɩ o pa kaanɩ wʋm na yazurǝ tɩn, o bam ma zaŋɩ. O ma ta dɩ kɔgɔ kʋm o wɩ: «Wɛ pɛ dɩbam da yardʋ mʋ sɩ dɩ́ ta maa tʋŋɩ dɩ́ tɩtʋŋa. Kʋntʋ tɩn, á maŋɩ sɩ á taá tui da yam kʋntʋ nɩ mʋ sɩ á na yazurǝ, sɩ kʋ daɩ siun dɛ dɩm nɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index