Search form

Luki 16:15

15O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam mʋ lagɩ sɩ á brɩ á tɩtɩ nɔɔna yigǝ nɩ, nɩ á yɩ nɔn-ŋʋna. Wɛ nan ye á wʋbʋŋa na yɩ te tɩn. Woŋo kʋlʋ nɔɔna na paɩ kʋ yɩ wo-kamunu tɩn, kʋ yɩ wo-zɔɔnɩ mʋ Wɛ yigǝ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index