Search form

Luki 16:18

18Nɔɔnʋ wʋlʋ na yagɩ o kaanɩ yɩ o daarɩ o di kaanɩ wʋdoŋ, kʋntʋ tu kǝm dɩm yɩ balɔrɔ nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na pǝni dɩ o doŋ kaanɩ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na zaŋɩ o di kaanɩ wʋlʋ o tɩtɩ barʋ na yag-o tɩn, kʋntʋ tu kǝm dɩm dɩ yɩ balɔrɔ nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na pǝni dɩ o doŋ kaanɩ te tɩn mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index