Search form

Luki 16:6

6Nɔɔnʋ wʋm ma lǝri o wɩ: ‹Kʋ yɩ nugǝ kʋnkwaanʋ bi (100) mʋ.› Tɩntʋŋnʋ wʋm ma ta-o o wɩ: ‹Nii tɔnɔ kʋlʋ nmʋ jɩnɩ dɩm na pʋpʋnɩ da tɩn. Nan kɩ lɩla n kwe n ja n vu n jǝni n pʋpʋnɩ nɩ kʋnkwaanʋ fiinnu (50).›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index