Search form

Luki 16:9

9A lagɩ a ta abam sɩ, á maŋɩ sɩ á kwe lʋgʋ baŋa sǝbu á ma wǝli nɔɔna sɩ kʋ pa á di ciloŋo daanɩ. Á na kɩ kʋntʋ, yɩ sǝbu kʋm na ti, ba jwa wʋ́ jeeri abam lanyɩranɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ, sɩ á taá wʋra maŋa kalʋ na bá ti tɩn.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index