Search form

Luki 17:21

21Nɔɔna bá ta wɩ: ‹Nii-na yo seeni›, asawɛ ba wɩ: ‹Nii jǝgǝ kantʋ nɩ›, bɛŋwaanɩ Wɛ paarɩ dɩm maŋɩ dɩ wʋ abam tɩtarɩ nɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index