Search form

Luki 23:14

14O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam na saŋɩ nɔɔnʋ wʋntʋ amʋ tee nɩ tɩn, yɩ á tɛ á wɩ, o yɩ wʋlʋ na ganɩ á tɩʋ kʋm nɔɔna bam o pa ba tusi tɩn, kʋntʋ mʋ a nan bwe-o abam yibiyǝ nɩ sɩ a nii, yɩ a wʋ nɛ kʋlʋ o na kɩ o cɔgɩ yɩ abam ja-o kʋ ŋwaanɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index