Search form

Luki 24:44

44O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Wǝǝnu tɩlʋ na kɩ amʋ tɩn maŋɩ dɩ taanɩ dɩlʋ a na maŋɩ a ta a brɩ abam, maŋa kalʋ a ta na wʋ abam wʋnɩ tɩn. A dɛɛn tagɩ a wɩ, kʋlʋ maama na pʋpʋnɩ amʋ ŋwaanɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn maŋɩ sɩ kʋ kɩ mʋ. Kʋ na yɩ kʋlʋ Moyisi dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam na pʋpʋnɩ tɩn, dɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ lǝŋ-ŋwɩ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn maama.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index