Search form

Luki 24:5

5Fʋʋnɩ ma ja kaana bam. Ba ma cɔɔlɩ ba yum tɩga nɩ. Nɔɔna bam laan ma ta dɩ ba ba wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ á karɩ á beeri wʋlʋ na ŋwɩ tɩn twa wʋnɩ?

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index