Search form

Luki 24:50

Zezi na joori o vu Wɛ-sɔŋɔ te tɩn

(Marɩkɩ 16:19-20, Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:9-11)

50Zezi laan ma ja-ba o nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ, o ja vu o yi Betani seeni. O ma zǝŋi o jɩa wɛyuu nɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Amʋ pɛ abam yu-yoŋo.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index