Search form

Luki 3:15

15Nɔɔna dɛɛn maa jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ lanyɩranɩ, yɩ ba maama ma bwɛ ba wʋnɩ sɩ ba lwarɩ Zan na yɩ wʋlʋ tɩn. Ba maa wɩ: «Wʋntʋ mʋ wʋ́ ta yɩ Krisi wʋm Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋ-o sɩ o ba tɩn na?»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index