Search form

Luki 3:6

6Nabiinǝ maama laan wʋ́ na Wɛ na wʋ́ vrɩ nɔɔna lwarɩm wʋnɩ te tɩn.› »

Mʋ Ezayi na ŋɔɔnɩ Zan taanɩ faŋa faŋa te tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index