Search form

Luki 7:33

33Zɩm nɔɔna bam dɩ yɩ kʋntʋ mʋ. Bɛŋwaanɩ, Zan na tu tɩn, o dɛɛn pɩɩnɩ o kana mʋ yɩ o kwǝri o ba nyɔ sana. Abam na nɛ-o tɩn, á maa jɩg-o á yáala sɩ kʋ yɩ cicirǝ mʋ tɔg-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index