Search form

Marɩkɩ 11:24

24Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a ta dɩ abam nɩ, woŋo kʋlʋ maama á na wʋ́ loori Wɛ tee nɩ tɩn, sɩ á taá jɩgɩ wʋ-dɩdʋa nɩ á wʋ́ sɩɩnɩ á na-kʋ, yɩ Wɛ wʋ́ pa á na-kʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index