Search form

Marɩkɩ 12:14

14Ba ma yi o te, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ ye nɩ nmʋ yɩ cɩga tu mʋ. Nmʋ yigǝ tǝrǝ dɩ nɔɔna na bʋŋɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ nan ba kuri nɔɔna daanɩ. Nmʋ nan yǝni n brɩ nɔɔna Wɛ cwǝŋǝ dɩ cɩga mʋ. Dɩ́ lagɩ dɩ́ bwe dɩ́ nii, dɩbam Zwifǝ bam culu pɛ ni sɩ dɩ́ ŋwɩ lampoo dɩ́ pa lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋm naa kʋ wʋ maŋɩ? Dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ ŋwɩ naa dɩ́ wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ ŋwɩ?»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index