Search form

Marɩkɩ 13:13

13Nɔɔna maama wʋ́ ta culi abam, á na yɩ a nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ maama nan na kɩ pu-dɩa o zɩgɩ kǝŋkǝŋ sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn, Wɛ wʋ́ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index