Search form

Marɩkɩ 14:12

Zezi na di Pakɩ candiǝ wʋdiu dɩ o karabiǝ bam te tɩn

(Matiyu 26:17-30, Luki 22:7-23, Zan 13:21-30, 1 Korɛntɩ 11:23-25)

12Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩlʋ ba na puli sɩ ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ Zwifǝ bam yǝni ba gʋɩ pibalɩ mʋ, ba ma di Pakɩ candiǝ kam. Zezi karabiǝ bam ma vu ba bwe-o ba wɩ: «Nmʋ lagɩ sɩ dɩ́ di Pakɩ candiǝ kam jǝgǝ kɔɔ nɩ mʋ, sɩ dɩ́ vu dɩ́ ti woŋo maama yigǝ dɩ́ pa-m?»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index