Search form

Marɩkɩ 14:18

18Ba ma jǝni sɩ ba di wʋdiu kʋm. Ba na wʋra ba di tɩn, Zezi laan ma ta o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam balʋ na je á tɔgɩ á di dɩ amʋ tɩn wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ lagɩ o yǝgi amʋ o pa nɔɔna.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index