Search form

Marɩkɩ 16:20

20O na diini Wɛ-sɔŋɔ kʋntʋ tɩn, o karabiǝ bam ma nuŋi ba vu ba beeri je maama nɩ ba tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam ba brɩ nɔɔna. Dɩ́ Yuutu wʋm maa wʋ ba tee nɩ o tʋŋa. O ma pa-ba dam sɩ ba taa kɩ wo-kɩnkagɩla, sɩ kʋ brɩ nɩ o taanɩ dɩlʋ ba na brɩ tɩn sɩɩnɩ dɩ yɩ cɩga.]

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index