Search form

Marɩkɩ 2:10

10A nan wʋ́ pa abam lwarɩ nɩ, amʋ wʋlʋ na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn jɩgɩ dam lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ a yagɩ nɔɔna lwarɩm a ma cɛ-ba.»

O laan ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ:

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index