Search form

Marɩkɩ 2:12

12Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ nɔɔnʋ wʋm zaŋɩ ba maama yigǝ nɩ o kwe o gungolo kʋm o nuŋi o viiri. Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma kɩ ba maama yǝǝu. Ba ma zuli Wɛ yɩ ba wɩ: «Dɩ́ daa ta wʋ fɔgɩ dɩ́ na kǝm dɩntʋ doŋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index