Search form

Marɩkɩ 5:20

20Nɔɔnʋ wʋm laan ma kɛ o vu je sɩlʋ ba na bǝ nɩ Tɩɩnɩ Fugǝ tɩn, yɩ o tɛ o brɩ nɔɔna bam Zezi na kɩ kʋlʋ o pa-o tɩn. Balʋ maama na ni o taanɩ dɩm tɩn, kʋ ma sʋ-ba.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index