Search form

Marɩkɩ 5:3-4

3-4O dɛɛn tigi yibeelǝ je nɩ mʋ. Kuni zanzan ba yǝni ba maɩ capʋnnʋ mʋ ba ma vɔ o jɩa dɩ o nɛ. O maa yǝni o vaŋɩ capʋnnʋ tɩlʋ na wʋ o jɩa nɩ tɩn o kɔ. O ma daarɩ o magɩ luguru tɩlʋ ba na kɩ o nɛ sɩm nɩ tɩn o cɔgɩ. O na tiini o dana tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa warɩ o ja-o o vɔ, naa o ja-o o pa o jǝni cɩm. 5Maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ o beeri yibeelǝ je sɩm nɩ dɩ pweeru yuu nɩ mʋ, yɩ o kaasa. O maa yǝni o magɩ o tɩtɩ dɩ kandwa o fwǝlǝ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index