Search form

Marɩkɩ 6:22

22Ba na wʋra ba di candiǝ kʋntʋ tɩn, Erɔdɩadɩ bukɔ laan ma zaŋɩ o zʋ o sa o brɩ vǝrǝ bam. Kʋ ma pa pɛ wʋm dɩ o vǝrǝ bam wʋ poli lanyɩranɩ. Pɛ wʋm ma ta dɩ bukɔ wʋm o wɩ: «Woŋo kʋlʋ maama nmʋ na lagɩ tɩn, amʋ wʋ́ pa-m.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index