Search form

Marɩkɩ 7:10

10Faŋa faŋa tɩn, Moyisi dɛɛn brɩ Wɛ ni dɩm o wɩ, nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o taa zuli o nu dɩ o ko. O daa ta brɩ nɩ, nɔɔnʋ na ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ dɩ o nu naa o ko, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index