Search form

Marɩkɩ 7:11

11Kʋ daarɩ abam nan yǝni á ja Wɛ taanɩ dɩm á gugwǝli mʋ yɩ á wɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ woŋo kʋlʋ o ya na wʋ́ ma o zǝni o nu dɩ o ko tɩn, yɩ o na tagɩ dɩ ba o wɩ, woŋo kʋm kʋntʋ yɩ ‹Kɔrɩban› mʋ (kʋ kuri mʋ kʋ yɩ Wɛ nyɩm),

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index