Search form

Marɩkɩ 7:18

18O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam dɩ ba jɩgɩ wʋbʋŋa na? Á maŋɩ sɩ á taá ye nɩ, woŋo kʋlʋ maama nɔɔnʋ na wʋ́ kwe o pa kʋ tɔgɩ o ni kʋ zʋ o wʋ tɩn bá wanɩ kʋ cɔg-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index