Search form

Marɩkɩ 7:19

19Bɛŋwaanɩ kʋ bá wanɩ kʋ zʋ o wʋbʋŋa. Kʋ nan wʋ́ tu o kana yɩranɩ mʋ, yɩ o laan daarɩ o tɔ-kʋ o yagɩ.»

Zezi dɛɛn na tagɩ cɩga kam kʋntʋ tɩn, o brɩ nɩ wʋdiiru maama maŋɩ sɩ nɔɔna taa di-tɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index