Search form

Matiyu 10:16

16Cǝgi-na, a lagɩ a tʋŋɩ abam nɩnɛɛnɩ peeni na maa ve sɩ sɩ gwaanɩ nywǝnkuri wʋnɩ te tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ á maŋɩ sɩ á taá cʋ á tɩtɩ, sɩ á taá jɩgɩ swan nɩ bɩsankwɩ te, sɩ á daarɩ á pa á wʋrʋ taa lana nɩ kunkwǝnǝ na yɩ te tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index