Search form

Matiyu 16:13

Pɩyɛɛrɩ tagɩ o wɩ, Zezi mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn

(Marɩkɩ 8:27-30, Luki 9:18-21)

13Zezi dɛɛn ma vu o yi Sezaarɩ kʋlʋ na yɩ Filipi tɩʋ tɩn. O ma bwe o karabiǝ bam o wɩ: «Nɔɔna yǝni ba tɛ amʋ Nabiin-bu wʋm taanɩ ba wɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index