Search form

Matiyu 19:28

28Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam balʋ na tɔgɩ amʋ tɩn wʋ́ ba á tɔgɩ á di paarɩ, maŋa kalʋ Wɛ na wʋ́ kɩ wǝǝnu maama sɩ tɩ taa yɩ nadʋnnʋ tɩn. Maŋa kam kʋntʋ nɩ amʋ Nabiin-bu wʋm wʋ́ ba a jǝni a paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ, yɩ abam dɩ wʋ́ jǝni paarɩ jangwaanʋ fugǝ-tɩle baŋa nɩ, sɩ á tɔgɩ á di Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ kuri fugǝ-bɩle dɩm taanɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index