Search form

Matiyu 24:23

23Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ dɩ abam o wɩ: ‹Nii-na Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn wʋ yo seeni› naa: ‹O wʋ jǝgǝ kadoŋ nɩ›, sɩ á yɩ sɛ kʋntʋ tu.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index