Search form

Matiyu 26:31

Zezi na wuuri o brɩ Pɩyɛɛrɩ na wʋ́ vɩ-o te tɩn

(Marɩkɩ 14:27-31, Luki 22:31-34, Zan 13:36-38)

31Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Tɩtɩɩ dɩntʋ tɩtɩ nɔ́ɔ mʋ abam maama wʋ́ joori amʋ kwaga nɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te tɩn. Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ:

‹Aá pa ba gʋ nayɩrʋ wʋm,

yɩ o peeni sɩm maama jagɩ.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index