Search form

Matiyu 27:3

Zudasɩ na gʋ o tɩtɩ te tɩn

(Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:18-19)

3Zudasɩ wʋlʋ na yǝgi Zezi o pa nɔɔna bam tɩn na lwarɩ nɩ ba di o sarɩya yɩ ba lagɩ ba gʋ-o tɩn, o wʋ laan ma cɔgɩ dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o joori o kwe sǝbu-dala fiintɔ kʋm, sɩ o pa kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ nakwa bam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index