Search form

Matiyu 27:4

4O ma ta dɩ ba o wɩ: «Amʋ kɩ wo-balɔrɔ, dɩ a na yǝgi nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn a pa abam yɩ ba lagɩ ba gʋ-o tɩn.»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩbam yigǝ tǝrǝ, kʋ tɔgɩ dɩ n tɩtɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index