Search form

Matiyu 9:20-21

20-21Ba na maa kɛ kʋntʋ tɩn, kaanɩ wʋdoŋ dɩ ya tɔgɩ o wʋra, o na tiini o wɔɛ ka-wʋ taan bɩna fugǝ-yale. O maa bʋŋɩ o wʋnɩ o wɩ: «A na maŋɩ a dwe o gɔrɔ kʋm yɩranɩ dɩ, aá na yazurǝ.» O ma kɛ Zezi kwaga o dwe o gɔrɔ kʋm ni. 22O na dwe-o kʋntʋ tɩn, o ma pipiri o nii-o yɩ o wɩ: «A bukɔ, kɩ pu-dɩa. Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurǝ.»

Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔ́ɔ mʋ kaanɩ wʋm sɩɩnɩ o na yazurǝ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index