Search form

Rom 1:17

17Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ brɩ nɔɔna DƖ na wʋ́ pa ba na cɩga DƖ tee nɩ te tɩn. Kʋ maama nan zɩgɩ ba na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Wɛ tɔnɔ kʋm maŋɩ kʋ brɩ nɩ: «Wʋlʋ maama na jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn, oó na ŋwɩa cɩga cɩga.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index