Search form

Rom 1:7

7A pʋpʋnɩ a pa abam balʋ na wʋ Rom nɩ yɩ Wɛ soe abam yɩ DƖ kuri abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna tɩn mʋ.

Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index