Search form

Rom 10:10

10Bɛŋwaanɩ, kʋ yɩ nmʋ bɩcarɩ nɩ mʋ nń sɛ dɩ n wʋ-dɩdʋa yɩ n na cɩga Wɛ tee nɩ, yɩ nmʋ wʋ́ ma n ni mʋ n ta jaja nɩ Zezi mʋ yɩ Yuutu, sɩ n ma n na vrɩm.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index