Search form

Rom 11:12

12Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam na kɩ ba cɔgɩ tɩn mʋ pɛ nabiinǝ maama wanɩ ba na zǝnǝ lanyɩranɩ Wɛ tee nɩ. Bantʋ na gɛ kʋlʋ ba na maŋɩ sɩ ba na tɩn mʋ pɛ dwi-gɛ tiinǝ na cwǝŋǝ ba joŋi Wɛ zǝnǝ yam. Kʋ brɩ nɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ kɔgɔ kʋlʋ na wʋ́ ba tɔgɩ Wɛ tɩn na puli kʋ ti, kʋʋ́ pa nɔɔna na Wɛ zǝnǝ zanzan kʋ ja gaalɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index