Search form

Rom 11:22

22Kʋ maama nan brɩ Wɛ na kɩ nɔɔna lanyɩranɩ te, yɩ DƖ daarɩ DƖ vaŋɩ nɔɔna zwa te tɩn mʋ. Kʋ na yɩ balʋ na kɩ ba cɔgɩ tɩn, DƖ vaŋɩ ba zwa mʋ. Kʋ daarɩ, nmʋ nan na wʋ yagɩ Wɛ cwǝŋǝ kam tɔgɩm, DƖ wʋ́ ta kɩ nmʋ lanyɩranɩ. Nmʋ nan na yagɩ Wɛ cwǝŋǝ kam, DƖ laan wʋ́ go nmʋ dɩ DƖ yagɩ mʋ nɩ tiu naga te.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index