Search form

Rom 11:25

Wɛ jɩgɩ nɔɔna maama ŋwaŋa sɩ DƖ vrɩ-ba

25A ko-biǝ-ba, amʋ lagɩ sɩ á lwarɩ Wɛ cɩga kalʋ dɛɛn na sǝgi tɩn mʋ. Abam na sɩɩnɩ á lwarɩ kʋntʋ, á daa bá ta bʋŋɩ nɩ á yɩ swan tiinǝ. Kʋ na yɩ te tɩn, lele kʋntʋ Yisɩrayɛlɩtiinǝ badaara wʋrʋ digili yɩ ba warɩ Wɛ cɩga kam kuri ba ni. Kʋ nan wʋ́ ta yɩ kʋntʋ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam dwi-gɛtiinǝ balʋ na sɛ Wɛ tɩn kɔgɔ kʋm na wʋ́ puli kʋ ti tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index