Search form

Rom 11:28

28Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam na vɩn Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn, ba jigi Wɛ dʋna mʋ, yɩ kʋntʋ laan pa abam dwi-gɛ tiinǝ bam na vrɩm Wɛ tee nɩ. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ Wɛ na kuri nɔɔna sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna te tɩn laŋa nɩ, DƖ soe Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam, DƖ dɛɛn na goni ni dɩ ba nabaara bam tɩn ŋwaanɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index